Brno Obřany – Instalace závlahy, založení trávníku

Návrh a realizace zahrady byla provedena pod vedením zahradního architekta Ing. Jana Šoupala. Instalace automatické závlahy musela být provedena ještě před stavbou kamenné zítky a stavbou schodiště, aby bylo možné instalovat závlahové potrubí. Součástí instalovaného závlahového systému jsou i tzv. vodovodní zásuvky, které umožňují zavlažování záhonů pomocí zahradní hadice. Nášlapné kameny musí být spolu s trávníkem uloženy v jedné rovině, aby bylo možné trávník sekat běžnou sekačkou.