Brno – Travní koberce

Kvalitně srovnaný terén, na který je pokládán travní koberec. Při zakládání trávníku pokládkou travních koberců je nezbytná závlaha trávníku. Pro správné ujmutí travního koberce je nezbytná intenzivní závlaha. Travní koberec je vhodný zejména tam, kde je vyžadována rychlá realizace zahrad. V moderních zahradách je většinou instalován automatický závlahový systém včetně kapkové závlahy pro zavlažování záhonů a stromů. Terén pro travní koberce musí být připraven o 2,5 cm niž, než je umístěna dlažba.