Brno Venkov – Založení trávníku výsevem

Při realizaci zahrady byly provedeny velké terénní úpravy, při kterých musela být nejprve sejmuta a poté znovu roztažená ornice, aby se zajistil rovnoměrný růst trávníku v celé ploše zahrady. Správně provedené založení trávníku výsevem může přinést lepší výsledek nežli založení trávníku pokládkou travních koberců. Avšak nezbytností je dobrá ornice, kvalitní příprava půdy, pečlivé založení trávníku a rovnoměrné zavlažování trávníku. Fotografie zachycují stav 6 týdnů po založení trávníku.