Založení trávníku výsev

Nejběžnějším a nejlevnějším způsobem založení trávníku je výsev travní směsi. Ideální doba výsevu je jaro a podzim, kdy je půda již prohřátá. Lze však vysévat i v létě. K tomu je ale důležité instalovat zavlažovací systém pro vyrovnaný a pravidelný příjem srážek pro klíčení nového trávníku.

Založení trávníku pokládkou koberců

Travní koberec, čili předpěstovaný trávník, je nejrychlejší možnost, jak založit trávník a ve velmi brzké době ho i používat. Srolované a k místu pokládání dovezené travnaté pásy se kladou na půdní povrch připravený jako pro výsev.

Půdu kypříme, vláčíme, provádíme i ruční hrabání a válení. Výsledný povrch musí být vodorovný nebo svažitý podle daných terénních podmínek, ale hlavně musí být bez nerovností. Poté je možné vysévat trávník či pokládat travní koberec.

Víte že ... ?

…trávník není jen okrasná plocha? Má mnoho funkcí, které vám zpříjemní bydlení:

Jak pracujeme při zakládání trávníku?

Ideální je hlinitopísčitá půda s mírně kyselým PH v rozmezí 5,5 až 6,5. Čím více je půda zásaditější, tím více se daří dvouděložných rostlinám, tedy plevelům, na úkor trav.

Svrchní vrstvu půdy zbavíme kamenů, suti a stavebních zbytků, kusů dřeva a dalších zbylých kořenů či oddenků rostlin.

V tomto kroku postupu je vhodné uvažovat o instalaci automatických závlahových systémů, které zlepšují vlhkostní poměry trávníku, zvláště pak v letních měsících. Více najdete v sekci Závlahy.

Necháme vyrůst plevele, které následně odstraníme postřikem a tím zabráníme případnému nárůstu plevele do nového trávníku.

Půdu kypříme, vláčíme, provádíme ruční hrabání a válení. Výsledný povrch musí být vodorovný nebo svažitý podle daných terénních podmínek, ale hlavně musí být bez nerovností. Poté je možné vysévat trávník či pokládat travní koberec.

Před odborným založením trávníku je také nutné zohlednit:

K čemu budete trávník využívat?

Jaká zátěž bude na trávník kladena?

Na jakém místě bude trávník zakládán?

Jak by Váš trávník měl vypadat?

Na základě těchto skutečností Vám vybereme nejvhodnější travní směs, tak aby byl trávník uzpůsoben právě Vašim potřebám a Vaší zahradě.