Profesionální údržba zahrad je k nezaplacení. Provádíme celkovou údržbu a péči o váš trávník.
Nabízíme hnojení trávníku, odborné vertikutace trávníku, postřiky, dosev a sekání trávy včetně odvozu posečené trávy.

Co zahrnuje naše profesionální údržba trávníku?

Sekání trávy

Během vegetační doby se četnost sekání trávy mění. Květnaté trávníky sečeme jednou až třikrát ročně. Naopak trávníky okrasné a rekreační nejméně šestkrát ročně, některé až dvakrát týdně. První sekání trávníku provádíme začátkem dubna, poslední, v závislosti na délce vegetační doby, koncem října.

Víte že ...

…ostří sekačky je velice důležité?

Tupé ostří sekačky trhá listová pletiva trav, což se projeví na celkovém vzhledu trávníku – pletiva po sečení vysychají a žloutnou. Proto zde platí základní pravidlo. Sekat výhradně ostrými nástroji. Pletivo je useknuto rovnoměrně a zůstává zelené.

Hnojení trávníku

Pro dobrý vzhled a vitalitu trávníků je důležité jeho správné hnojení. Nejvhodnější je provádět hnojení třikrát ročně - na jaře, v létě a na podzim. V každém období musí být použit jiný typ hnojiva. Jarní a letní hnojivo podporuje rychlý růst a vývoj trávního porostu. Podzimní hnojení posiluje zdravotní stav a odolnost proti chorobám trávníku.


Dosev

Pokud se na nově založeném trávníku vyskytnou světlá místa s řídkým porostem, je třeba plochu dosít travním semenem. Dosev se provádí také, pokud je trávník oslaben a drny přestárlé či poškozené. Jedná se o několik úkonů, po kterých bude trávník oživen, nové semeno vzejde a zahustí starý drn.


Vertikutace trávníku

Vertikutace trávníku, neboli pročesání, má za cíl odstranit travní plsti, plevel a mech v nadzemní vrstvě trávníku, zvýšení cirkulace vzduchu a rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla, podporu růstu kořenů a omezení růstu plevele.


Hubení plevele a likvidace mechu

Nabízíme postřik na hubení plevele a mechu v trávníku, hubení plevele, škůdců i houbových chorob.
Mech v trávníku se vyskytuje jako důsledek přílišného zastínění plochy, přílišného zamokření, zhutněné nebo extrémní kyselosti, ale také z nedostatku živin, zejména dusíku. Hubení mechu provádíme převážně mechanicky nebo chemicky, ale trvalejší účinek má odstranění hlavních příčin výskytu mechu.

Víte že…

…plevel nemusí být vždy nežádoucí? V okrasných trávnících se mohou určité druhy rostlin vyskytovat jako nechtěné plevele, v květnatém trávníku je ale jejich výskyt častokrát žádoucí.