Přinášíme vám spokojenost.

Abychom vám zajistili ty nejlepší zavlažovací systémy, nabízíme vám profesionální produkty. V nabídce máme nejlepší zavlažovací systémy na trhu od značek TORO, Hunter a Rain Bird.

Automatické závlahy

šetří váš čas při zalévání

Udržovaný trávník vyžaduje pro zavlažování kolem 20 litů vody na m2 za týden. Pro zahrady kolem 400 m2 to znamená 10 hodin zavlažování s běžnou zahradní hadicí. Zavlažovací systémy vykonají tuto práci za Vás.

snižuje spotřebu vodu efektivním využitím

Správě nastavený zavlažovací systém zalévá zahradu v noci, kdy je minimální výpar a voda má dostatek času zasáknout hlouběji do půdy. Kapková závlaha zavlažuje konkrétní rostliny a nedochází tak ke zbytečnému plošnému zavlažování záhonů. Závlahové systémy se automaticky vypínají v případě deště nebo vysoké vlhkosti trávníku.

zavlažuje rovnoměrně

Profesionálně navržená závlaha zahrady zajišťuje rovnoměrné pokrytí zavlažovaného trávníku. Rovnoměrná závlaha je důležitá ne jen pro vysetý trávník ale i pro travní koberec.

je v zemi a nepřekáží na zahradě

Veškeré potrubí automatického závlahového systému jsou uloženy podzemí. Pouze ve chvíli zavlažování trávníku jsou postřikovače vysunuty. Zavlažovací systém je proto nejvhodnější instalovat již při zakládání zahrady, ale je možné je dodatečně instalovat i do založeného trávníku.

Víte že ...

…potrubí pro zavlažovací systém musí být uloženo 20 až 30 centimetrů pod povrchem, tak aby nemohlo být poškozeno při zakládání, užívání a péči o trávník? Tato hloubka však nechrání zavlažování proti mrazu a proto musí být zavlažovací systém před zimou odvodněn – zazimován. Závlahu je nutné zazimovat „profouknutím“ pomocí kompresoru přes zazimovací ventil.

Jak probíhá realizace zavlažování?

Stejně jako zakládání trávníku i zavlažovací systémy vyžadují odborný, přesný a detailní projekt. Projekt závlahového systému připravíme na míru podle vašich individuálních požadavků, ale především s důrazem na potřeby trávníku.

Projekt automatického zavlažování se skládá z přesného plánu zahrady, do kterého jsou zaneseny rozvody závlahového potrubí s umístěním jednotlivých postřikovačů, ventilových šachtic a zdrojů vody. Rozmístění postřikovačů je navrženo tak aby byly zavlažovány všechny části zahrady rovnoměrně.

Projekt není důležitý pouze pro správnou instalaci a optimální využití vody, ale zároveň je základním podkladem pro vytvoření cenové nabídky realizace závlahového systému. Z tohoto důvodu zpracováváme projekt zavlažování většinou zdarma.

Jak automatický zavlažovací systém funguje?

Celý zavlažovací systém je ovládán řídící jednotkou, která může být umístěna v domě, v garáži, na terase, ale i přímo v zahradě. Ta zajišťuje automatický provoz celého systému. Voda je pod zemí rozvedena k jednotlivým místům spotřeby.

Zavlažování trávníku zajišťují postřikovače, které jsou umístěny v zemi. Po spuštění závlahy se tyto postřikovače vysunou a rozstřikují vodu na trávník. Po vypnutí závlahy se opět zasunou pod úroveň terénu, takže nejsou vidět a nepřekáží při sečení.

Zavlažování výsadeb v záhoně a keřů zajišťuje kapková závlaha. Jedná se o perforované hadice ukryté pod mulčovací kůrou nebo štěrkem, které pozvolna odkapávají a zasakují do půdy k rostlinám.

Zavlažování truhlíků a květináčů zajišťuje mikrozávlaha, která se skládá z různých typů postřikovačů, rozprašovačů a odkapávačů, které jsou navrženy a montovány individuálně ke každé rostlině, nebo místu zavlažování.

Jako zdroje vody pro zavlažovací systémy využíváme retenční jímky, vodovodní řád nebo vlastní studnu. Jako každé zařízení i závlahy vyžadují pravidelnou údržbu. Provádíme zazimování, opravy, údržbu závlahových systémů a čištění retenčních jímek.

Víte že ...

…jsme držitelé oficiálního certifikátu pro zavlažovací systémy TORO (obrázek). Jako autorizovaná instalační firma vám nabízíme ten nejlepší profesionální servis a kvalitu zavlažování. Provádíme odborné zazimování, opravy, kompletní údržbu zavlažování i čištění retenčních jímek.

Mikrozávlaha je primárně určená k zcela individuálním zavlažování stromů, květináčů, truhlíků, skalek či zeleniny. Mikrozávlahu tvoří rozvod tenkých hadiček s velkým množstvím aplikátorů, kterými mohou být jehlové odkapávače, mikropostřikovače i rosiče.

Tento typ závlahy není určen pouze pro účely okrasných zahrad, ale je také velmi užitečný ve sklenících a na produkčních plochách. Mikrozávlaha může být ovládána manuálně, ale stejně tak může být řízena automaticky řídicí jednotkou. Mikrozávlaha bývá běžnou součástí automatického závlahového systému celé zahrady s využitím stejných zdrojů vody.

Kapková nebo také kapénková závlaha je velmi účinnou formou zavlažování stromů, keřů a většiny výsadeb v zahradách i ve veřejné zeleni. Systém perforovaných hadic rozvádí vodu ke kořenům rostlin, a zajišťuje tak zavlažování rostliny přesně podle jejich potřeb.

Hadice kapénkové závlahy se ukrývají pod mulčovací kůru nebo pod vrstvu štěrku, takže esteticky nenarušují vzhled zahrady. Tím, že je voda dodávána až pod tuto krycí vrstvu, nedochází k takovému odpařování a efektivita využití vody je vyšší než při běžné ruční zálivce. Kapková závlaha pracuje pomalu, ale dlouho. Tím zajišťuje přiměřené provlhčení celého půdního profilu a podporuje správný rozvoj kořenového systému rostlin.